ثبت نام دوره


دوره های حضوری

کارگاهی :

su

دوره ای ممتاز که شما را از حضور در سایر دوره های آموزشی کارگاهی بی نیاز می کند .

دوره دانشگاه موفقیت دکتر سلیمی یکی از پرتکرار ترین دوره های ایشان در سال های اخیر در جای جای ایران بوده است . مخاطبین بسیاری پس از حضور در این دوره اذعان داشته اند که آنچه را که قبل از حضور در دوره دانشگاه موفقیت در دوره های مختلف بصورت پراکنده فرا گرفته بودند را در این دوره به روشی ساده و کاربردی آموخته اند  .

بصورت خلاصه می توان گفت آنچه که پس از حضور در این دوره عاید شما می گردد برای شما غیر قابل باور است .

در زندگی همه انسان هایی هستند که نقش الگو و راهنما  را برای دیگران ایفا می کنند

حال اگر به این موضوع دقت داشته باشید که دلیل آن چیست ، میتوان گفت افرادی که الگو و راهنمای دیگران  هستند  قبل از اینکه تبدیل به قهرمان های دیگران شوند ، قهرمان زندگی خود شده اند .

دکتر سلیمی بر حسب تجربیات درخشان قهرمانی خود در مبحث ورزش معتقد است  همانطور که افراد در زمینه های ورزشی  میتوانند به مقام قهرمانی دست یابند ، در زندگی نیز ، هر شخصی این امکان را دارد که تبدیل به یک قهرمان در زندگی خودش باشد .

در این  دوره شما با تکنیک هایی آشنا می شوید که می توانند باعث جهش چشمگیری در شما شوند .

اگر تمایل دارید به قهرمان زندگی خود تبدیل شود توصیه ما اینست  از یک مربی حرفه ای و مورد اعتماد کمک بگیرید .

انسان به مرزی از باور که برسد دیگر پیمایش زمین برایش  کوچک تلقی می شود و بفکر پرواز می افتد ولیکن نکته قابل توجه اینجا که بدون یک بستر مناسب و برج مراقبت  تیز بین  احتمال دارد به تجربه شیرین و  مطلوبی از داستان پرواز دست پیدا  نکند !

زیرا اگر سرعت لازم و کافی را در زندگی نداشته باشیم تا به خودمان بیاییم متوجه خواهیم شد که عمر را بر باد داده ایم بدون اندکی اوج گرفتن .

در دوره پرواز بسوی موفقیت آنچه که باعث سرعت و بهره وری حداکثری شما می گردد را خواهید آموخت .

آماده پرواز هستید ؟