دانشگاه موفقیت که هم اکنون فارغ التحصیلان قابل توجهی را در شهرهای مختلفی از ایران تقدیم جامعه نموده است که این موضوع را بعنوان یکی از دستاوردهای تحسین برانگیز دکتر علیرضا سلیمی میتوان برشمرد .

وی اعتقاد دارد که پس حضور ، تحقیق و بررسی در بسیاری از کشور های جهان و همچنین تحصیل در بهترین مراکز آموزشی دنیا  و سپس تدریس در دانشگاه های اروپا ، در زمانی که به ایران بازگشته است . لازم بوده است که برخی از آموزه های کاربردی را بعنوان مکمل در ساختار آموزشی کشور ایران  تقدیم نماید و همزمان که  استاد و  عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران بوده است به این نتیجه می رسد که بایستی مباحث آموزشی بروز رسانی و نسل نوینی از آموزش ارائه گردد .

لذا مبتکر دانشگاه موفقیت  دکتر علیرضا سلیمی می باشد که افتخارات و ثمرات فعالیت های ایشان در ابعاد مختلف زندگی انسان ها نتیجه بخش بوده است .