همایش بین المللی تحول فردی و سازمانی – مردادماه ۱۳۹۷ – تهران

 

دکتر علیرضا سلیمی و دکتر جان مکسول

 

همایش بین المللی رهبری به سبک جان مکسول – تیرماه ۱۳۹۸ – جزیره کیش

 

همایش بین المللی رهبری به سبک جان مکسول – تیرماه ۱۳۹۸ – جزیره کیش

 

 

همایش دستیابی به غیر ممکن ها – شهریور ماه ۱۳۹۸ – دوبی

 

 

همایش دستیابی به غیر ممکن ها – شهریور ماه ۱۳۹۸ – دوبی

 

 

همایش دستیابی به غیر ممکن ها – شهریور ماه ۱۳۹۸ – دوبی

 

 

همایش فروش ، بازاریابی و کسب و کارهای اینترنتی – آذر ماه ۱۳۹۸ – دوبی

 

 

همایش فروش ، بازاریابی و کسب و کارهای اینترنتی – آذر ماه ۱۳۹۸ – دوبی

 

گردهمایی صد مدرس مطرح کشور – یلدای ۱۳۹۸ – تهران

 

گردهمایی صد مدرس مطرح کشور – یلدای ۱۳۹۸ – تهران

 

گردهمایی صد مدرس مطرح کشور – یلدای ۱۳۹۸ – تهران

 

گردهمایی صد مدرس مطرح کشور – یلدای ۱۳۹۸ – تهران

 

گردهمایی صد مدرس مطرح کشور – یلدای ۱۳۹۸ – تهران

 

گردهمایی صد مدرس مطرح کشور – یلدای ۱۳۹۸ – تهران

 

گردهمایی صد مدرس مطرح کشور – یلدای ۱۳۹۸ – تهران

 

 

دکتر علیرضا سلیمی و حسن ریوندی

 

دکتر علیرضا سلیمی و رضا گلزار

 

 

دکتر علیرضا سلیمی و حامد همایون

 

 

دکتر علیرضا سلیمی و بهنام بانی

 

دکتر علیرضا سلیمی و ایگور کلاکویچ

دکتر علیرضا سلیمی و جواد معنوی نژاد

دکتر علیرضا سلیمی و خیر نمونه کشور

دکتر علیرضا سلیمی و دکتر احمد حلت

 

دکتر علیرضا سلیمی و دکتر شاهین فرهنگ

دکتر علیرضا سلیمی و دکتر شهرام اسلامی

 

دکتر علیرضا سلیمی و  دکتر محمد سیدا

 

دکتر علیرضا سلیمی و دکتر محمود معظمی و دکتر محمد سیدا در دوره بیزنس کوچینگ

 

دکتر علیرضا سلیمی و دکتر محمود معظمی و دکتر محمد سیدا در دوره بیزنس کوچینگ

 

دکتر علیرضا سلیمی و دکتر مهدی صفایی

 

دکتر علیرضا سلیمی و پروفسور رضا عمرائی