فروردین 22, 1400

دوره آنلاین کوچینگ برای همه – نوبت سوم

ثبت نام دوره آنلاین کوچینگ برای همه – نوبت آخر
فروردین 18, 1400

دوره آنلاین کوچینگ برای همه – نوبت دوم

با توجه به استقبال کم نظیر فرهیختگان جویای آگاهی های ناب و تکمیل ظرفیت سریع نوبت اول ، دومین نوبت دوره ارزشمند کوچینگ برای همه  در تاریخ های ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط دکتر علیرضا سلیمی با هم افزایی موسسه نما آوای زندگی تکرار می گردد […]
فروردین 15, 1400

دوره آنلاین کوچینگ برای همه

جدید ترین دوره آموزشی آنلاین دکتر علیرضا سلیمی با مشارکت موسسه نما آوی زندگی تحت عنوان ” کوچینگ برای همه ” در تاریخ های ۱۸ ، ۱۹ و ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار می گردد . این رویداد آموزشی بعنوان هدیه و عیدی از طرف استاد و موسسه برگزار کننده […]
فروردین 10, 1400

قاعده ۱۰ از چهل قاعده شمس تبریزی

به هر سو که می‌خواهی – شرق، غرب، شمال یا جنوب – برو، اما هر سفری که آغاز می‌کنی سیاحتی به درون خود بدان! آنکه به درون خود سفر می‌کند، سرانجام ارض را طی می‌کند.
فروردین 10, 1400

قاعده ۹ از چهل قاعده شمس تبریزی

صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست. به معنای آینده‌نگر بودن است. صبر چیست؟ به تیغ نگریستن و گل را پیش چشم مجسم کردن است، به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن است. عاشقانِ خدا صبر را همچون شهد شیرین به کام می‌کشند و هضم می‌کنند. می‌دانند […]
فروردین 10, 1400

قاعده ۸ از چهل قاعده شمس تبریزی

هیچ‌گاه نومید مشو. اگر همه درها هم به رویت بسته شوند، سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده، به رویت باز می‌کند. حتی اگر هم‌اکنون قادر به دیدنش نباشی، بدان که در پس گذرگاه‌های دشوار باغ‌های بهشتی قرار دارد. شکر کن! پس از رسیدن به […]
فروردین 10, 1400

قاعده ۷ از چهل قاعده شمس تبریزی

در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه‌ی انزوا بمانی و فقط پژواک صدای خود را بشنوی، نمی توانی حقیقت را کشف کنی، فقط در آینه‌ی انسانی دیگر است که می‌توانی خودت را کامل ببینی.
فروردین 10, 1400

قاعده ۶ از چهل قاعده شمس تبریزی

اکثر درگیری‌ها، پیش‌داوری‌ها و دشمنی‌های این دنیا از زبان منشأ می‌گیرد. تو خودت باش و به کلمه‌ها زیاد بها نده. در دیار عشق زبان حکم نمی‌راند. عاشق بی‌زبان است.
فروردین 10, 1400

قاعده ۵ از چهل قاعده شمس تبریزی

کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است. ترسان و لرزان گام بر می‌دارد. با خودش می‌گوید: «مراقب باش آسیبی نبینی.» اما مگر عشق اینطور است؟ تنها چیزی که عشق می‌گوید این است: «خودت را رها کن. بگذار برود!» عقل به آسانی خراب نمی‌شود. عشق اما خودش را ویران می […]