کوچینگ بیسیک

در فضای مجازی از واژه کوچینگ تعبیرات و تعاریف متعددی ارائه شده است

تحقیقات بین المللی نشان می دهند که امروزه کوچینگ تبدیل به یکی از حرفه های تاثیرگذار در زندگی بشر شده است ، بنحوی که در سال های اخیر توجهات پژوهشگران زیادی را بسمت خود جلب کرده است.

یکی از جالب ترین واقعیت هایی که حرفه ای های عرصه کوچینگ به آن اشاره دارند ، هنگامی که برای اولین بار با واژه کوچینگ آشنا شده اند ، احساس خوشایندی نسبت به این موضوع نداشته و تصور این را داشتند که اثربخشی مربوطه را ندارد .

در شرایط کنونی جامعه و گسترش اطلاعات در فضای مجازی از واژه کوچینگ تعبیرات و تعاریف متعددی ارائه شده است !

سه تعریف شاخص و کاربردی از کوچینگ عبارتست از :

  • کوچینگ ترکیب علم و عمل است

 

  • کوچینگ فرآیندی خودآگاه است

 

  • کوچینگ ……………………………………

یک کوچ ( مربی ) با استفاده از مهارت های کوچینگ ، برای مراجع ( شخص هدف ) بستری مناسبی را فراهم می کند تا بتواند به نتیجه مطلوب تری دست یابد .

دکتر علیرضا سلیمی بعنوان یکی از پژوهشگران عرصه کوچینگ که سال های بسیاری را بصورت مستمر در این عرصه فعالیت نموده است مرداد ماه ۱۳۹۹ درجدید ترین دستاورد خود ، برای اولین بار در ایران مفهومی با عنوان  BASIC COACHING  را ارائه نمود .

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید ؟

Open chat