دوره کوچینگ مقدماتی 

در سال های اخیر برگزاری بیش از ۷۰ دوره کوچینگ حضوری در سراسر شهر های ایران ، افتخاریست که نصیب کمتر شخصی شده است و این گواهی بر اثبات نتیجه بخش بودن دوره های آموزشی کوچینگ مقدماتی ( کوچینگ موفقیت ) دکتر علیرضا سلیمی می باشد که پس از طی نمودن سطوح ملی و بین المللی کوچینگ ، اجازه ورود به  عرصه آموزش کوچینگ را بر دوش خود احساس نموده است .

این دوره شامل ۹ جلسه ( ۶ جلسه آموزش + ۳ جلسه تکمیلی ) در طول ۶ ماه می باشد .

دوره جدید کوچینگ مقدماتی با توجه به شرایط موجود ، در دست بررسی از لحاظ نحوه برگزاری در خور شان شرکت کنندگان است .

با توجه به این که ظرفیت دوره بسیار محدود است ، پیشنهاد می کنیم جهت قرار گرفتن در اولویت ثبت نام ، فرم زیر را تکمیل نمایید و منتظر اطلاع ما باشید .

فرم رزرو کوچینگ مقدماتی