دوره کوچینگ پیشرفته

دوره کوچینگ پیشرفته سابقه اجرایی درخشانی را در بین دوره های دکتر علیرضا سلیمی در دوسال اخیر داشته است .

اجازه ورود به این دوره ویژه افرادی است که دوره کوچینگ مقدماتی را با نتایج قابل قبول به اتمام رسانده اند .

این دوره کاربردی در طول ۶ ماه برگزار می گردد .

دوره جدید کوچینگ پیشرفته با توجه به شرایط موجود ، در دست بررسی از لحاظ نحوه برگزاری در خور شان شرکت کنندگان است .

با توجه به این که ظرفیت دوره بسیار محدود است ، پیشنهاد می کنیم جهت قرار گرفتن در اولویت ثبت نام ، فرم زیر را تکمیل نمایید و منتظر اطلاع ما باشید .

فرم رزرو کوچینگ پیشرفته