دوره کوچینگ پلاس

اولین دوره کوچینگ پلاس در شهر  تهران و با همکاری موسسه نما آوای زندگی برگزار خواهد شد .

شرکت کنندگان دوره های سابق به خوبی می دانند هر یک از دوره ها ، درک عمیق تری را ایجاد می نماید ، بنابراین تمامی شرکت کنندگان دوره های پیشرفته دکتر علیرضا سلیمی از سراسر کشور اجازه ورود به این دوره را دارند .

پیشنهاد می کنیم جهت قرار گرفتن در اولویت ثبت نام ، فرم زیر را تکمیل نمایید و منتظر اطلاع ما باشید .

فرم رزرو کوچینگ پلاس