خانه / تناسب ذهن و جسم و انرژی

تناسب ذهن و جسم و انرژی

🏅نوبت اول سمینار قهرمان زندگی

قهرمان زندگی🏅 سمیناری بی نظیر از دکتر سلیمی از آلمان قهرمان زندگی هستید ؟ یا قربانی؟ انتخاب با شماست. چگونه قهرمان زندگی خود باشیم؟🏆 چگونه از زندگی خود شاهکار بسازیم؟ چگونه به خودمان افتخار کنیم؟👏 چگونه خود را از قربانی بودن رها کنیم؟ چگونه خاصیت قهرمانی در خود ایجاد کنیم؟ ...

ادامه مطلب...

سمینار موفقیت به سبک ژرمن ها رونمایی گرددید

کوچینگ موفقیت دکتر سلیمی

  کوچینگ موفقیت تلفیق علم و عمل برای موفق شدن است   سمینار موفقیت به سبک ژرمن ها با مطالب کاربردی و علمی در جوی بسیار صمیمی و خالصانه  با حضور بی نظیر مردم رو نمایی گردید.

ادامه مطلب...