1394-06-19

آموزنده های کوتاه و کاربردی

۹ روش برای با انگیزه ماندن ۱-صبح اول وقت، یک کار کوچک یا بزرگ را به انتها برسانید. ۲-از آن برای به حرکت در آمدن استفاده کنید. ۳-هر روز یک چیز مفید بخوانید و آگاه باشید که زندگی می تواند به سرعت بهتر شود. ۴-به خودتان یادآوری کنید که چرا […]
Open chat