خانه / بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

شروع دوره دانشگاه موفقیت ۲

عناوین کارگا های دوره کاربردی دانشگاه موفقیت جلسه اول مدیریت زمان مدیریت عمر و بهبود عملکرد جلسه دوم تحول اساسی درمفهوم و اصول علمی استراحت، خواب و ریکاوری جلسه سوم کاربرد علمی ساختن احساس خوب و شناخت نقش بسیار مهم هوش هیجانی در موفقیت جلسه چهارم اصول علمی و مدرن ...

ادامه مطلب...