1394-06-21

فن بیان و تکنیکهای ارتباطات نوین

تکنیک های ارتباطات نوین : در این بخش روش هایی را ارائه می کنیم تا بتوانید به سرعت دیگران نسبت به شما احساس خوبی داشته باشند: ۱- در مکالمات خود صریح و صادق باشید. ۲-کلمات مناسبی در مکالمات خود انتخاب نمایید. ۳-از کلمات گرم و مثبت استفاده نمایید. ۴-شنونده خوبی […]
Open chat