1394-11-26
کوچینگ موفقیت دکتر سلیمی

پرواز بسوی ۹۵را با مربیگری خویشتن آغاز کنیم

  🌟مربی خویشتن 🌟self coaching پرواز بسوی ۹۵را با مربیگری خویشتن آغاز کنیم برای اولین بار در ایران توسط مربی بین المللی و بنیانگذار کوچینگ موفقیت “آقای دکتر علیرضا سلیمی” چگونه مربی خود باشیم و هر آنچه اراده کنیم خلق کنیم تا قوی تر سال جدید را شروع کنیم. زمان […]
Open chat