1394-06-12
یک روز عالی در کهکشان موفقیت

یک روز بی نظیر در کهکشان موفقیت

یک روز بی نظیر در کهکشان موفقیت با مدرس بین المللی دکتر علیرضا سلیمی کارگاه عملی موفقیت برای دوستانی که همواره به موفقیت خود می اندیشند. تاریخ برگزاری روز جمعه   (۱۷-۰۷-۹۴) از ساعت ۹ الی ۱۳ محل برگزاری : مرکز تندرستی کهکشان ذهن زیبا هماهنگی و ثبت نام :۸۸۶۲۲۸۵۸ […]
Open chat